Norges befolkning låner

Det interessante og tankevekkende i samfunnsøkonomien er at en bank kan låne ut de pengene de har som innskuddskapital 40 ganger. Det er interessant for hvor tar man de pengene fra? Så hvis en bank har 10 milliarder i innskuddskapital som de har fått inn av kunder som sparer, eller firmaer som får inn penger og ikke bruker dem med…

Read More

Spar penger hver måned

Når man har en inntekt, enten denne er fra en lønn som arbeidstaker, eller som en pensjon, eller som en gave fra rike foreldre, eller som apanasje som kongelig, så er det smart og spare 10% av denne på en konto før man bruker resten på de kostnadene man tradisjonelt har til husleie til bolig, eller renter og avdrag på…

Read More