Forbrukslån


Er enkelt å benytte seg av? Hva er det og hvem benytter seg av det? Enkelt sagt kan man definere et forbrukslån som et kontolån. Man har en konto med kontonummer slik man er vant til fra en bank. Og på kontoen har man anledning til å ta ut et visst beløp som man har fått anledning til av kontoeieren. Dette kalles at man har fått bevilget en kreditt fra kredittinstitusjonen som kan disponeres av låntaker. Du må passe deg litt når du benytter deg av slike kreditter eller lån. Dette kalles forbrukslån og er som ordet sier ofte brukt til forbruk.

Les mer på https://loans.no/forbrukslan/