Det interessante og tankevekkende i samfunnsøkonomien er at en bank kan låne ut de pengene de har som innskuddskapital 40 ganger. Det er interessant for hvor tar man de pengene fra? Så hvis en bank har 10 milliarder i innskuddskapital som de har fått inn av kunder som sparer, eller firmaer som får inn penger og ikke bruker dem med en gang, dvs. innestående, så kan de låne ut 400 milliarder. Hva da hvis de taper 10 milliarder på forbrukslån som ikke blir innfridd? Dette bekymrer Norges bank og andre samfunnsøkonomer. De klager på at vi låner for mye penger i Norge i dag. Men etter hvert som Norges befolkning øker, og lønningen til de nye flinke høyt utdannede menneskene i Norge øker så er det naturlig at de ønsker å låne penger til hus, bolig, bil og hytte som sine forgjengere. Antagelig låner de mer til forbruk også da unge mennesker i dag er vant til å bruke mye penger. Dette løser bankene ved å etablere nye firmaer-låneinstitusjoner (kredittkortselskaper) for å tjene mer.

Billig forbrukslån har tradisjonelt vært benyttet av yngre mennesker og eldre mennesker som ikke har mange realverdier som hus, hytte, og bil. Forbruket har derfor vært økende i samfunnet og dette har latt seg måle. Og når forbruket øker uten av realverdier i form av bolig, hus og hytter har økt så er det bekymringsfullt.