Når man har en inntekt, enten denne er fra en lønn som arbeidstaker, eller som en pensjon, eller som en gave fra rike foreldre, eller som apanasje som kongelig, så er det smart og spare 10% av denne på en konto før man bruker resten på de kostnadene man tradisjonelt har til husleie til bolig, eller renter og avdrag på lån i bank, og til strøm, TV-lisenser, mat og strøm. Har man ikke nok en måned så har man behov for å ta av sparemidler, derfor er det smart og spare litt av sin inntekt hver måned. De som ikke sparer og får problemer går ofte til internett og ser etter muligheter for å låne penger av en låneinstitusjon der. Det har blitt mange låneinstitusjoner da bankene har etablert mange selskaper med formål å låne ut penger dyrere for å tjene mer penger på sine penger.